MENU

Congress Information

Faculty List

International Faculty

Jose Nicolas Cruz

Alan Fong

Hee Hwa Ho

Syed Saqib Imran

Fahim Haider Jafary

Tom Johnson

David Kettle

Deanna Khoo

Yongcheol Kim

Soe Win Kyaw 

Jin-Hyun Lee

Michael Kang-Yin Lee

Ronald Lee

Michael Liang

Jason Loh

Joshua Ping Yun Loh

Sameer Mehta

Richard Ng

Quang Ngoc Nguyen

Paul Ong

Asri Ranga

Saurabh Rastogi

Seung-Woon Rha 

Ramesh Singh

Kin-Lam Tsui

Nikolas Wanahita

Chia Yew Woon

 

Domestic Faculty (Taiwan)

Chi-Jen Chang

Ching-Tang Chang

Shang-Hung Chang

Ching-Pei Chen

Chun-Chi Chen

Kuan-Chun Chen

Tse-Wei Chen

Yueh-Chung Chen

Cheng-Chung Cheng

Jun-Jack Cheng

Chun-Yuan Chu

Pao-Hsien Chu

Ching-Chang Fang

I-Chang Hsieh

Mu-Yang Hsieh

Chung-Ho Hsu

Po-Chao Hsu

Hsuan-Li Huang

Ting-Jun Huang

Wei-Chun Huang

Cheng-Chung Hung

Chi-Ling Hung

Ta-Chuan Hung

Juey-Jen Hwang

Hsien-Li Kao

Feng-Yu Kuo

Wei-Ren Lan

Cheng-Han Lee

Jen-Kuang Lee

Wen-Lieng Lee

Chia-Pin Lin

Chin-Sheng Lin

Ting-Tse Lin

Shih-Chi Liu

Wei-Shin Liu

Chiung-Ray Lu

Shang-Yeh Lu

Tse-Min Lu

Chun-Hung Su

Tien-Ping Tsao

Wei-Kung Tseng

Ji-Hung Wang

Kuang-Te Wang

Yi-Chih Wang

Yu-Chen Wang

Chiung-Jen Wu

Tao-Cheng Wu

Tien-Yu Wu

Yen-Wen Wu

Chung-Chi Yang

Wei-Hsian Yin

Hon-Kan Yip